Met therapie in Leuven op weg naar een oplossing voor uw relatieproblemen of seksuele moeilijkheden.

Mijn visie op u helpen

Je hebt mijn site gevonden en bent dus waarschijnlijk op zoek naar hulp voor jezelf of misschien iemand uit je omgeving? Internet valt vandaag de dag moeilijk weg te denken en velen oriënteren zich dan ook via deze weg. Ik hoop je met deze site verder te helpen in het maken van een keuze uit de mogelijkheden. Heb je verder nog vragen of opmerkingen, aarzel niet om mij te contacteren (zie 'informatie').

Zoals je gemerkt hebt, heb ik in deze website een onderverdeling gemaakt tussen relaties en seksualiteit. Dit is uiteraard slechts een kunstmatige opslitsing in de opbouw van deze website. Mijn visie op therapie benadert een probleem uiteraard steeds vanuit het totaalbeeld. Toch komen relatieproblemen soms het duidelijkst tot uiting in de beleving van seksualiteit, of wordt een evenwichtige relatie aan het wankelen gebracht door moeilijkheden bij de seksuele beleving. Als seksuoloog en relatietherapeut kan ik ervaring uit beide domeinen aanwenden, om een vaak subtiel web van verschillende problemen te helpen ontwarren.

Behalve koppel therapie, heb ik ook ruime ervaring met individuele therapie. Hierin kunnen uiteraard ook relationele problemen worden aangepakt - problemen die zich stellen in een lopende relatie, moeilijkheden bij het verwerken van een beëindigde relatie of bij het aangaan van nieuwe relaties. Binnen een individuele therapie kan er ook een geheel ander probleem centraal staan, zoals het verwerken van een stuk verleden, het worstelen met de veranderingen die voortvloeien uit het aanbreken van een nieuwe levensfase, het zoeken naar wie je bent of wat je met je leven wil doen. Kortom: met je partner of alleen, jong of oud, man of vrouw... wanneer je bereid bent om echt naar jezelf te kijken, ben je welkom!

Ik vertrek als therapeut niet vanuit een eenzijdig standpunt of een geïsoleerde stroming. Dankzij de kennismaking met verschillende therapeutische strekkingen en theorieën (cognitieve gedragstherapie, cliënt-centered therapie, psychoanalytische therapie, systeem- en communicatietherapie) heb ik verschillende waardevolle elementen kunnen combineren in mijn eigen visie. Ik ben van mening dat de verschillende zienswijzen elkaar veeleer aanvullen dan dat ze elkaar tegenspreken en dat deze verschillen ten dienste van de specifieke noden van de cliënt kunnen worden aangewend.