Met therapie in Leuven op weg naar een oplossing voor uw relatieproblemen of seksuele moeilijkheden.

Relaties: altijd onderweg

Relaties zijn voor ieder van ons van fundamenteel belang. Ze dragen bij tot ons persoonlijk geluk. Van alle relaties die we in ons leven aangaan, vormt die met onze partner meestal de belangrijkste. Toch is het niet gemakkelijk om deze relatie elke dag opnieuw vorm te geven en te zorgen dat ze jou en je partner voldoening kan blijven schenken.

Net omdat we als mensen allemaal zo van elkaar verschillen, wordt het vinden van een evenwicht tussen je eigen noden of verlangens en die van je partner een uitdagende zoektocht. Een zoektocht die ons bij elke genomen stap dichter bij elkaar kan brengen of net verder van elkaar kan duwen.

Het leven houdt telkens opnieuw kleine en grote veranderingen in, en elke nieuwe levensfase brengt nieuwe specifieke uitdagingen met zich mee. Je gaat samen wonen, je koopt samen een huis, er komen kinderen bij of ze verlaten het nest, je hebt een nieuwe job die veel meer energie vraagt, je wordt ouder, je gaat op pensioen, ... enzovoort. Opnieuw zijn het onze menselijke verschillen die bepalen op welke manier we met deze (nieuwe) uitdagingen omgaan. Zowel jij als je partner veranderen zo doorheen de tijd. Dit is niet altijd even gemakkelijk. Vragen duiken op: wat beteken ik (nog) in het leven van mijn partner, je mist bepaalde dingen die er vroeger waren, maar waar nu geen plaats voor lijkt te zijn, je hebt het gevoel dat je uit elkaar groeit...

Relaties zijn een complex samenspel van veel factoren en ieder we ervaren de dingen op een heel eigen manier. Wanneer door het bos van feiten, ervaringen en emoties de bomen niet meer te zien zijn, kan relatietherapie helpen om weer greep te krijgen op de situatie en zo het evenwicht helpen herstellen.