Met therapie in Leuven op weg naar een oplossing voor uw relatieproblemen of seksuele moeilijkheden.

Met therapie aan de slag

Spanningen komen voor in elke relatie en meestal kan je ze samen neutraliseren. Hier is goede communicatie en wederzijds respect voor nodig. Maar wanneer het water tussen jou en je partner toch te diep is geworden, om welke reden dan ook, is het wellicht een goed idee om beroep te doen op professionele hulp. Na verloop van tijd wordt vaak het onderscheid tussen oorzaak en gevolg steeds minder duidelijk. Echt luisteren naar en spreken met elkaar wordt steeds moeilijker...

Op zo'n moment kan iemand die onpartijdig luistert en begeleidt, jullie helpen om de bron van het probleem te verduidelijken. De basis van een goede therapie is een eerlijke en efficiënte communicatie. De eerste stap bestaat er dan ook in een sfeer te creëren, waar ruimte is om moeilijke thema's op een rustige en oprechte manier aan bod te laten komen. Alle irritaties, verwachtingen, teleurstellingen en emoties van pijn, verdriet, angst krijgen een plaats.

Het doel

Therapie biedt je de kans om op een andere manier bij gevoelens stil te staan en zo beter te begrijpen van waar deze gevoelens komen, waarom je ze voelt. Door je zicht op bepaalde situaties en emoties aan te scherpen, wordt het niet alleen eenvoudiger om oorzaak en gevolg van elkaar te onderscheiden. Het is ook belangrijk om er goed over te communiceren (met je partner bijvoorbeeld), om van hieruit verder te werken aan mogelijke oplossingen.

Als therapeut kan ik uiteraard geen kant en klare oplossingen bieden. Doorheen het therapeutisch proces leer je (samen met je partner), om zelf de antwoorden op je vragen te formuleren. Het zijn deze inzichten die je helpen bij de noodzakelijke veranderingen in jou leven of jullie relatie. Niet ieder probleem valt concreet op te lossen. Leren omgaan met onveranderbare dingen of aanvaarding, kunnen een zinvol doel op zich zijn.

Het verloop

Het eerste gesprek is een kennismaking in een ongedwongen sfeer waarin je (samen met je partner) het verhaal vertelt zoals jij (en je partner) het hebt beleefd: hoe zijn de moeilijkheden ontstaan, hoe zijn ze geëvolueerd, welke pogingen zijn er reeds ondernomen om een oplossing te vinden, welke zijn de vaststellingen en inzichten tot nog toe, enzovoort. Zien jullie het probleem op dezelfde manier? Ervaar jij misschien helemaal geen moeilijkheden, maar je partner wel? Gaat het om concrete feiten of meer een vaag gevoel? Het biedt mij als therapeut de mogelijkheid om het probleem een eerste keer te verkennen door te luisteren en vragen te stellen. Op basis hiervan kan ik in alle oprechtheid beoordelen of jouw (of jullie) noden en verwachtingen aansluiten bij datgene wat ik als therapeut kan bieden. Ook voor jou (of jullie) als cliënt is het belangrijk om te kijken of het voldoende 'klikt' om met vertrouwen op weg te kunnen gaan.

Binnen een therapeutisch proces ontstaat er een afspiegeling van de verhoudingen uit het dagelijkse leven. De complexiteit van de relaties in de 'buitenwereld' komt ook tijdens therapie aan bod. In een relatietherapie is er ruimte voor ieders persoonlijke visie en beleving.

De werkwijze

Naast het inhoudelijke aspect, wordt er tijdens een relatietherapie ook gewerkt aan de interactie tussen jou en je partner. Bij een relatieprobleem is er immers vaak sprake van een wisselwerking tussen de concrete pijnpunten en de manier waarop beide partners met elkaar (en deze pijnpunten) omgaan. Het kan zijn dat er niet echt een 'probleem' is, maar dat je het gevoel hebt dat je partner niet meer zo lief tegen je is, of je minder serieus neemt. Daarom is belangrijk om de verstandhouding en de wijze van communiceren tussen jullie beiden duidelijk in beeld te krijgen. Want vooruitgang op het ene vlak, kan ook vooruitgang op het andere vlak bewerkstelligen.

De therapie bestaat hoofdzakelijk uit gesprekken, eventueel in combinatie met thuisopdrachten. Hiermee kunnen bepaalde elementen uit de beschermde therapeutische omgeving aan de dagdagelijkse werkelijkheid getoetst worden. Zo wordt de link tussen wat er gebeurt tijdens de sessie en het leven daarbuiten versterkt. Tijdens het volgende gesprek wordt er dan gewerkt rond de bevindingen die uit de opdracht voortvloeien.

Uitgangspunt en doel van het therapeutisch proces is altijd wat jij of jullie zelf voor ogen hebben. Als therapeut bied ik de bijstand in het helder krijgen van je doelen en het zoeken naar de weg om deze te realiseren.

De kracht van therapie ligt in het eigen vermogen tot verandering en het geloof in wat men wil en kan bereiken.