Met therapie in Leuven op weg naar een oplossing voor uw relatieproblemen of seksuele moeilijkheden.

Zoeken met boeken

Hieronder vind je de titels van een aantal interessante boeken - samen met hun flapteksten - met als onderwerp het leven en de moeilijkheden die we daarin (als koppel) tegenkomen. Deze selectie is zowel geschikt voor hulpverleners als voor 'zoekenden'.

Thuiskomen bij elkaar

Hal en Sidra Stone
Elke relatie biedt de mogelijkheid tot inspiratie en groei. Maar een relatie kan ook destructief zijn. De psychologen Hal en Sidra Stone hebben een veelzijdige methode ontwikkeld waardoor mensen tot meer bewuste keuzes komen: Voice Dialogue.  In dit boek zien we hoe onze delen of subpersonen in relatie met anderen tot een fascinerend en veelomvattend contact kunnen komen. In dit boek staan werkvoorbeelden, richtlijnen en achtergronden om tot inspirerende relaties te komen.

Van elkaar houden zonder jezelf te verliezen

Hal en Sidra Stone
Twee wereldberoemde therapeuten willen laten zien hoe we de magie in onze relatie kunnen terug krijgen door een aantal praktische stappen. Het boek gaat over relaties en dan voornamelijk over liefdesrelaties. Veel mensen hebben ervaren dat liefde alleen niet genoeg is voor een goede relatie. Liefde is natuurlijk onontbeerlijk maar het is even noodzakelijk aan je eigen groei te werken. Ook is het bij partneren belangrijk dat we dat we niet automatisch in een traditioneel rolpatroon stappen. Bij partneren wordt de nadruk gelegd op samenwerking, gelijkwaardigheid, wederzijds respect en elkaar helpen in de eigen kracht te gaan staan. We houden er mee op anderen de schuld te geven en kijken naar ons eigen aandeel in alles. Bijvoorbeeld door te achterhalen welke van onze zelven gereageerd hebben. Het kleine meisje of de lieve vader? Vaak reageren we namelijk snel en automatisch vanuit een van onze zelven zonder na te denken. Later voelen we ons wrokkig zonder te begrijpen waarom. Wie het principe van de zelven leert kennen kan anders en meer vanuit zich zelf reageren. De magie van verbonden zijn: de energetische verbinding als helende kracht wordt uitgebreid toegelicht. Vaak raakt de relatie in een sleur en worden de kinderen het belangrijkste bindmiddel. Hoewel kinderen natuurlijk heel belangrijk zijn is het ook voor hen het beste als de ouders vooral partners zijn. Het boek gaat er vanuit dat het zeker mogelijk is om een goede relatie te hebben waaruit de magie en passie niet verdwenen zijn! Het is een zeer positief boek

Het huwelijk in beweging

Judith Viorst
Wat is een goed huwelijk, een goede relatie? En is het ook voor ons weggelegd? In dit prikkelende boek wijst Judith Viorst stellen van alle leeftijden de weg naar een evenwichtig huwelijk. Daartoe baseert ze zich op vraaggesprekken met mannen en vrouwen, bevindingen van relatietherapeuten, verhalen uit literatuur en film en scènes uit haar eigen huwelijk. Ze laat zien wat een goede relatie allemaal vraagt: betrokkenheid, uitgaan van elkaars goede bedoelingen, aanpassing, soms dom geluk en vaak hard werken. Haar inzichten zijn voor iedereen van nut, in voor- en tegenspoed. Het huwelijk in beweging is fascinerend, grappig en scherpzinnig - een verrijking voor elke lezer.

Noodzakelijk verlies

Judith Viorst
In dit baanbrekende boek behandelt zij een van de moeilijkste en gevoeligste onderwerpen in het leven van ieder mens: verlies. Het verlies van onze jeugd, idealen en illusies, afhankelijkheid en irreële verwachtingen, en vooral: het verlies van de mensen die we liefhebben. Viorst helpt ons onze verliezen te begrijpen en ze constructief te verwerken.

Liefde vraagt tijd

Alfons Vansteenwegen
Tijd maken voor elkaar. Het is van levensbelang voor een goede relatie. Partners maken immers niet altijd graag tijd vrij voor dezelfde dingen. Soms leeft de ene in de toekomst, terwijl een ander meer in het verleden leeft... In Liefde vraagt tijd beschrijft Alfons Vansteenwegen op een praktische en heldere manier hoe partners tijd kunnen maken voor elkaar. Tijd om wonden te helen, tijd om samen te werken aan de toekomst. Het boek bevat vele voorbeelden uit de praktijk. Aan de hand van oefeningen wordt aangetoond hoe partners tot `onthaasting´ kunnen komen, en zo tot een betere (intieme) relatie.

Liefde na verschil

Alfons Vansteenwegen
Wie verliefd is, gaat volledig op in zijn of haar prille relatie. Maar als mensen al wat langer samen zijn, worden de verschillen tussen hen duidelijker merkbaar. In dit boek geeft de bekende relatietherapeut Alfons Vansteenwegen realistische adviezen om tot écht samenzijn en harmonieus samenleven te komen. Goed overleg en met elkaar leren praten vormen immers de ruggengraat van elke goede, realistische en blijvende relatie. Prof. Dr. Alfons Vansteenwegen (1941) is psycholoog-psychotherapeut en voorzitter van het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen aan de KU-Leuven. Hij doceert daar systeem- en communicatietherapie en seksuologie. Bij Uitgeverij Lannoo verschenen van zijn hand eveneens 'Liefde is een werkwoord', 'Liefde vraagt tijd' en 'Ondanks de liefde'.

Ondanks de liefde

Alfons Vansteenwegen en Maureen Luyens
Problemen rond vreemdgaan raken mensen diep. De aangrijpende gebeurtenissen die hiermee gepaard gaan, kunnen partners erg kwetsen. Kun je na een affaire nog gelukkig zijn met elkaar? In Ondanks de liefde wordt het verloop van een affaire opgedeeld in zeven fasen, van het ontstaan tot en met de verwerking. Dit is een volkomen origineel uitgangspunt. Voor elke fase worden typische kenmerken en een realistische gang van zaken beschreven. Telkens worden ook mogelijkheden en kansen aangegeven. Wie deze problematiek bij anderen of bij zichzelf herkent, vindt in dit boek adviezen en bedenkingen die bij het verwerken van een affaire van nut kunnen zijn. Wellicht vinden sommigen ook herkenning in deze verhalen, waaruit blijkt dat ze niet alleen staan. Kortom, een realistische visie op vreemdgaan.

Psychologie van de liefde

Jurg Willi
Om zichzelf ten volle te kunnen ontplooien, heeft de mens andere mensen nodig, en in het bijzonder de partner van wie hij of zij houdt. Die vaststelling neemt de bekende psycholoog en psychotherapeut Jürg Willi als uitgangspunt voor dit bijzondere boek. Het is niet langer een taboe toe te geven dat je iemand nodig hebt om te kunnen leven, en dat je ook erg graag nodig wilt zijn voor die ander. De hunkering naar nabijheid en tederheid, het verlangen je aan iemand te binden, de `stabiele tweezaamheid´ is terug. Maar bevordert zo´n relatie nu de ontwikkeling van je persoonlijkheid, of staat zij die juist in de weg? Een relatie zonder wrijvingen en zonder evolutie lijkt in ieder geval een relatie die is doodgebloed. In een actieve relatie, zo stelt Willi, blijven de partners juist steeds een raadsel voor elkaar en blijven ze een leven lang naar elkaar op zoek. Met dit boek maakt hij duidelijk hoe een stabiele relatie en je eigen persoonlijke ontwikkeling hand in hand kunnen gaan.

En nu de liefde nog

Carolien Roodvoets
De eerste druk van dit veelbesproken boek over happy singles van 30+ die soms unhappy´ in de liefde zijn, verscheen vijf jaar geleden bij Altamira-Becht. De lustrumeditie van Nu alleen de liefde nog verschijnt onder het imprint Aramith, waarin ook de twee bestsellers van Carolien Roodvoets Het monsterbond en De duivelsdriehoek verschenen. Enkele stemmen uit de pers: Treffende eye-openers over waarom relaties mislukken.´ Marie Claire Een goed leesbaar boek over een spannend onderwerp.´ Raffia Deze bijscholing voor liefdespechvogels is bedoeld om obstakels uit de weg te ruimen; daartoe doen beide therapeutes tal van suggesties aan de hand, want het ware geluk krijg je niet op een presenteerblaadje aangeboden.´ Limburgs Dagblad

Intieme vreemden

Lilian Rubin
Vrouwen en mannen krijgen soms het gevoel dat zij niet alleen van een verschillend geslacht zijn, maar ook tot geheel andere werelden behoren. Echtgenoten delen jarenlang vol goede wil elkaars leven en merken toch op bepaalde momenten dat ze vreemden voor elkaar zijn. Lillian B. Rubin werkt als psychotherapeute. Voortdurend krijgt zij te maken met het onbegrip tussen man en vrouw. Al haar kennis en haar persoonlijke ervaringen na twintig jaar huwelijk, verwerkte ze in dit boek. Met Intieme vreemden brengt ze partners weer dichter bij elkaar.